Skolens overordnede mål er å gi studentene grunnleggende kunnskap om de mange sammenhenger som finnes mellom kabbala, astrologi, teosofi og tarot. Disse tradisjoner er sentrale i vestlig esoterikk og visdomslære. Vi fokuserer på fellesnevnere i det ene liv. Studiet bygger på utdannelsen ved Astrologiskolen Herkules. Forkunnskap vil være en fordel.

 

Undervisningen er basert på ordinære forelesninger, webinar-undervisning, kollokvie-arbeid og diskusjon. Selvstudie er nødvendig for å få fullt utbytte av studiet. I undervisningen er det en pedagogisk målsetting å vise studentene flere tilnærminger til kabbala eller kabbalah. På denne måten håper vi å vekke undring og ydmykhet, samt fange bredden og dybden i tradisjonen. Skolens studieplan finner du under.

 

Vi starter med ABC i kabbala. Det vil si litt om kabbala historie og utvikling, ulike perspektiv og tradisjoner, inkl. kritisk kildevalg og litteratur. Vi ser på de ti Sephirot i lys av planetenes betydning og de 32 stier i Livets Tre. Dernest introduseres treenighetens relevans og mening opp mot de mange tredelinger vi finner i kabbala. Vi har tre triangler, tre pilarer og tre moder bokstaver. Studiet går videre med en gjennomgang av de fire kabbalistiske verdener; Assiyah, Yetzira, Beriyah og Atzilut. Dernest de 3+7+12=22 bokstaver og forbindelsen til de 7 stråler, 12 tegn og 22 tarotkort. Skolen har en vektlegging av både den personlige, sjelelige og spirituelle dimensjon i kabbala.

 

Til studiet er det utarbeidet et omfattende studiemateriell som dekker pensum og alle 14 modulene. Dette er laget av dr. Gisle Henden. Det inkluderer mer enn 70 forelesninger innspilt på MP4 videofiler, 950 forelesnings-foiler, mer enn 100 MP3 lydfiler, og en lang rekke artikler og bøker i pdf format. Alt kan normalt studeres på en hvilken som helst pc, nettbrett, mobil, med Microsoft Office. Materialet sendes/deles ut til studentene på en USB minnepinne og har ISBN 978-82-690004-43. Selv om alle forelesninger er på norsk, er det en fordel at studenten kan lese engelsk, da noe av materialet og litteraturen er på engelsk.

 

I webinar-undervisningen tar vi opp sentrale emner fra hver helgesamling, for å repetere, klargjøre og utdype. Hvert webinar er på en times varighet. Deltagerne får tilsendt invitasjon på mail i forkant av hvert webinar, med en lenke. Ved å trykke på denne kommer man rett inn i webinaret. Opptak av av all undervisning og hvert webinar blir sendt til deltagerne. Skolen og lærerne evalueres på en rekke punkter og resultatene ligger her.

 

 

Nettstudiet

Nettstudiet har samme struktur, innhold og studiemateriell som det ordinære studiet. Alt materialet sendes til studenten som en forsendelse, på USB minnepinne. Som nettstudent kan du starte når du vil og studere i eget tempo. Nett-studentene kan når som helst gå over til det ordinære studiet og betaler da kun mellomlegget. De er velkommen til å delta gratis på webinar-undervisningen og på enkelthelger ved det ordinære studiet, til 1500,- Start nå ved å kontakte oss.

 

 

 

 Kabbala og Livets Tre

 

 

Praktiske forhold

 

Undervisning: 4 helgesamlinger og 4 webinar.

Tid: Lørdager og søndager 1000-1630. En times lunsj.

Webinar: Onsdager 2100-2200. Opptak blir sendt til studentene.

Oslo: Steinerhøyskolen, Professor Dahls gate 30. Planen er å starte vårt 3. kull her høsten 2025.

Trondheim: Steinerskolen, Mellomila IC. Vi starter vårt 2. kull her ved tilstrekkelig interesse.

Bergen: Nordre Skansemyren 20, 5019 Bergen. Vi starter neste kull her ved tilstrekkelig interesse.

Undervisningsdatoer: Se tabelloversikt under.

Studieavgift: 2x6000,- Inkluderer 4 samlinger, 4 webinar og det omfattende studiematerialet.

Studieavgift for Nettstudiet: 2x3000,- Inkl. det omfattende studiematerialet og opptak av alle webinarene.

Refusjon: All undervisning blir tatt opp og sendt til studentene. Det gis derfor ikke refusjon ved fravær.

Påmelding: Benytt kontaktskjemaet eller ring 99 72 64 70.

Forbehold om endringer. 

 

 

 Samling Oslo  Webinar 
 1 Høst 2025  Høst 2025
 2 Høst 2025  Høst 2025 
 3 Vinter 2026 Vinter 2026 
 4 Vår 2026  Vår 2026 

 

 

 

Pensum og anbefalt litteratur

 

Skolens eget materiale dekker pensum. Utover dette anbefaler vi blant annet følgende litteratur:

Aryeh Kaplan; Sefer Yetsira. The Book of Creation in Theory & Practice. Samuel Weiser, Inc. 1997.

Gershom Scholem, Origins of the Kabbalah, Princeton University Press, 1990.

Don Karr; Oversikt over den mest relevante litteratur på både Sefer Yetsira og Zohar. Vedlagt med tillatelse i studiematerialet.

A. Peter Hayman; Sefer Yetsira. Translation and Text-Critical Commentary. Tübingen: Mohr Siebeck, 2004.

Isaiah Tishby; The Wisdom of The Zohar: 3 Volumes, English translation by D. Goldstein. Oxford University Press, 1989.

Carlo Suares; The Sefer Yetsira. English translation: Boulder: Shambhala Publications, 1976.

Z'ev ben Shimon Halevi. Han har gitt ut en lang rekke bøker som kan anbefales. 

S. L. MacGregor Mathers; Kabbala Denudata. The Kabbalah Unveiled, Containing three Books of the Zohar. (Golden Dawn)

Aleister Crowley; Liber 777 And Other Qabalistic Writings, Weiser Books, Revised edition, 1986. (Golden Dawn)

Dione Fortune; Mystical Qabalah, 1998. Norsk utgave; Kabbalah - Vestens Mystikk. Visdomsskolen. 2011. (Golden Dawn)

Michael Schneider; A Beginners’ Guide to Constructing The Universe. Harper Perennial, 1995.

Iamblichus; Theoretic Arithmetic, by Thomas Taylor, 1816. Er fritt tilgjengelig på internett.

Alice Bailey; Esoteric Astrology. Lucis Trust, 1951. Finnes også på dansk og svensk.

Alice Bailey; Esoteric Psychology. Vol. I and II. Lucis Trust, 1951. Finnes også på dansk og svensk.

Alice Bailey; A Treatise on Cosmic Fire. Lucis Trust, 1951. Finnes også på dansk og svensk.

H. P. Blavatsky; The Secret Doctrine, Vol. II. The Theosophical University Press, 1988.

A. Bailey sine bøker er fritt tilgjengelig i elektronisk form her: https://www.lucistrust.org/online_books/welcome_obooks_website

H. P. Blavatsky sin bok Secret Doctrine finnes fritt i elektronisk form her: http://www.theosociety.org/pasadena/sd/sd-hp.htm

Anbefalte nettsider inkluderer; http://gnosticteachings.org/ http://www.psyche.com/psyche/ og http://www.sacred-texts.com/jud/tku/

 

 

 

Kabbala og Livets Tre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FØRSTE SEMESTER

 

Modul 1  Innledning

Innledning, historie, litteratur og kildevalg. Livets Tre. Sephirotene og planetene. De fire verdener, de tre trianglene og de tre pillarene. Gruppene med 3, 7, og 12 bokstaver. I denne første modulen gir vi et overblikk over sentrale områder innen kabbala. Modulene bør studeres i den rekkefølge som er presentert under. Se her for kort introduksjon til kabbalaens historie mm. I første samling og første webinar går vi normalt gjennom modul 1-4. I andre samling og webinar går vi gjennom modul 5-7. Skolen oppfordrerer studentene til å inkludere sentrale elementer i studiet i sin egen meditasjonspraksis.

 

Modul 2  Personlighetens Triangel 

Personlighetens Triangel med tilhørende Sephiroter og stier: Malkuth/Jorden, Yesod/Månen, Hod/Merkur, Netzach/Venus. Personlighetens utvikling og integrasjon er nært knyttet til de såkalte personlige eller indre planeter og det bevegelige kors i astrologien. Dette henger også sammen med de såkalte personlige eller klassiske planetherskere. Vi vil utdype personlighetens sammensetning og funksjon som sjelens tempel og redskap. Vi ser på det fysiske, astrale og mentale legeme og hvordan dette fungerer i egne liv og i horoskopet. Tilknytningen til de verdener som kalles Asiyah og Yetzirah belyses.

 

Modul 3  Sjelens Triangel 

Sjelens Triangel med tilhørende Sephiroter og stier: Tifareth/Solen, Geburah/Mars, Chesed/Jupiter. Sjelens innflytelse i vårt personlige liv tiltar i dette triangel og er nært knyttet til det faste kors i astrologien. Dette henger også sammen med de såkalte sjelelige eller esoteriske planetherskere. Vi skal se nærmere på denne sammenheng og mening, samt grundig utdype sjelens natur. Sjelens laveste forankring finnes i hjertet og i vårt astrale legeme. Sjelen har tre spesifikke kvaliteter; bevissthet, lys og sensitivitet. Sjel eller bevissthet finnes i alle naturrikene. De 12 stjernetegn representerer 12 typer lys og 12 typer bevissthet. Disse er forbundet med de 12 enkle bokstaver i Kabbala. Sjelen på sitt eget plan har tilknytning til den verden som kalles Beriyah. Her finnes de 7 erkeengler foran tronen dvs. de 7 stråler. Disse har en forbindelse til de 7 doble bokstaver i det hebraiske alfabet.

 

Modul 4  Åndens Triangel 

Åndens Triangel med tilhørende Sephiroter og stier: Kether, Chokmah, Binah. Dette triangel er nært knyttet til det kardinale kors i astrologi og henger sammen med de såkalte åndelige planetherskere. Det åndelige eller spirituelle liv virker gjennom den verden kabbalistene kaller Atzilut og gjennom teosofenes tre typer ild og tre logoi, dvs. Gud som faderen, Gud som sønnen og Gud som den hellige ånd. Det første aspekt av logos og kosmisk ild, virker gjennom viljen og Kether. Det andre aspekt, sønnen, sjelen, visdommen og solild, virker gjennom Chokmah. Det tredje aspekt, helligånden og ild ved friksjon, virker gjennom Binah. Når Kether Chokmah og Binah fortolkes i lys av den verden kabbalistene kaller Atzilut så sammenfaller dette med den tradisjonelle forståelsen av treenigheten vi finner i veldig mange kulturer. Dette henger også sammen med de 3 moderlige opphav eller 3 opprinnelige bokstaver i det hebraiske alfabet. Det sentrale poeng er at disse tre representerer premissene for Livets Tre som manifestert virkelighet, dvs. det kosmisk fysiske plan. 

 

Modul 5  Tre Pilarer

I Livets tre finner vi tre pilarer. Disse spiller en særlig viktig rolle i Kabbala. De har sitt utspring i åndens Triangel og er nært knyttet til de tre moder bokstaver Aleph, Shin og Mem. Søylen til høyre kalles Pillar of Mercy og den til venstre for Pillar of Severity. Aryeh Kaplan skriver at disse tre pilarer kan deles opp i syv vertikale linjer som går mellom Sephirotene. Disse syv har en klar forbindelse til de syv doble bokstaver og til de syv stråler i teosofi. Pilarenes mening er annerledes i den verden kabbalistene kaller Atziluth enn i Assiyah. I mennesket kan disse tre pilarer relateres til de tre kanaler i ryggmargen. I Østen kalles de for Ida, Pingala og Sushumna som i sin tur er nært forbundet med vitenskapen om Antahkarana. Sushumna knyttes til den midterste pilar hvor Kundalini-ilden stiger opp. 

 

Modul 6  Trettito Stier 

Forståelsen for de 32 stiene ble inkorporert i Kabbala først sent på 1300 tallet. De har sin opprinnelse i Toraen og de 32 gangene Gud sitt navn blir nevnt der. Mange kabbalister knytter disse stiene til de 22 bokstaver og 10 Sephirot = 32. Det finnes gode argumenter for å tilskrive de ulike stjernetegn til stiene på et generelt grunnlag. En slik offentlig vei eller sti kaller Jødene Derekh. Det finnes imidlertid flere utfordringer med en slik tilnærming. I vårt arbeide med Treet skal vi relatere disse stiene til eget horoskop og de aspekter vi har mellom planetene. På denne måten kaster vi lys på den individuelle utviklingsvei vi alle har opp igjennom Livets Tre. En slik unik og privat vei kaller Jødene Nativ. Dette er det samme som fødselshoroskopet, som også kalles Nativity.

 

Modul 7  De 231 Portene

De 3+7+12=22 bokstavene kan kombineres på 231 måter som kalles for porter. Kabbalistene plasserer de 22 bokstavene rundt en sirkel. Hver og en av bokstavene kan da knyttes til alle de andre med en linje, som i sum gir 231 forbindelseslinjer. For å forstå portene må vi derfor forstå hemmeligheten med de 22 bokstavene. Alice Bailey skriver om dette i sin bok Esoterisk Psykologi. Her argumenterer hun for at vi gjennom vitenskapen om triangler, vitenskapen om de 7 stråler og vitenskapen om de 12 konstellasjoner i zodiaken kan nå fram til slik erkjennelse. 

 

 

 

 Kabbala og Astrologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANDRE SEMESTER

 

Modul 8  Assiyah

Hovedtema i denne modul er den verden kabbalistene kaller Assiyah som knyttes til Malkuth og handling. Vi analyserer hvordan de 3, 7 og 12 bokstaver forankres i våre handlinger og jordiske liv. Mer presist vil vi studere hvordan de tre Moder bokstavene Aleph, Shin og Mem definerer elementene Luft, Ild og Vann, samt himmelretninger i kabbalistenes Cube of Space, som i bunn og grunn er et primitivt horoskop. De 7 doble bokstavene er knyttet til blant annet de 7 stråler, 7 planeter, 7 chakra og våre 7 endokrine kjertler. De 12 enkle bokstavene er forbundet med de 12 måneder i året og 12 tegn i zodiaken. Vi ser nøyere på de 22 bokstavene i det jødiske alfabet med sin tallmystikk og mening opp mot Livets tre, tarot, astrologi, eget navn og liv. Bemerk at tegn og planeter virker forskjellige avhengig av hvilken verden vi studerer. Dette sammenfaller med den forståelse at de virker forskjellig på et personlig, sjelelig og åndelig nivå. Se video om de fire verdener her.

 

Modul 9  Yetzirah

Hovedtema i denne modul er den verden kabbalistene kaller Yetzirah som knyttes til form. Eterlegemet og livets formside inneholder våre 7 primære chakra, hvilket relaterer til de 7 doble bokstaver. Både sol-systemet, planeter, nasjoner og individer har et chakra-system. Dette blir belyst og forklart. Devaer og engler har en helt sentral rolle i utviklingen av livets formside og har sin egen evolusjon. Dette blir diskutert. De mange viktige korrespondanser mellom kabbala, astrologi og teosofi belyses og forklares, samt relateres til eget liv og horoskop. Studentene jobber med analyse av egen utvikling og hvor i Livets Tre de mener å befinne seg. Se video om de 12 enkle bokstaver her.

 

Modul 10  Beriyah

Hovedtema i denne modul er den verden kabbalistene kaller Beriyah som knyttes til skapelsen, hvor Binah har en sentral rolle. Hva er den okkulte mening med de 7 doble bokstaver? Hvor har de 7 stråler sin opprinnelse og hvordan virker disse gjennom 7 planeter, 7 chakra og 7 erkeengler foran tronen? Hva handler de 12 enkle bokstaver egentlig om? Hva er de 12 skapende hierarkier? Hva er zodiaken? Vi må skille mellom den illusoriske zodiak og den større zodiac med 12 konstellasjoner. Finnes det en forbindelse til Israel sine 12 stammer og Jakob sine 12 sønner? Hva er den esoteriske betydning av de 3, 7, 12 = 22 bokstaver og 231 porter? De betydelige forskjeller og motsetninger mellom den originale jødiske tilnærming og nyere varianter av kabbala presenteres og diskuteres. Utfordringer med Golden Dawn sin tilnærming analyseres. Vi får en forståelse for betydningen av Abracadabra som betyr; Jeg skaper mens jeg snakker. Se video om de 7 doble bokstaver her.

 

Modul 11  Atziluth

Hovedtema i denne modul er den verden kabbalistene kaller Atziluth som knyttes til arketypene. Vi presenterer kabbalaens kosmologiske rammeverk i en teosofisk og gnostisk kontekst. Vi går inn i forståelsen av det okkulte fundament for kabbala. Hvilket innhold finnes i den verden som kalles Atzilut? Hva er den dypere mening med de 3 Moder bokstavene Aleph, Mem, Shin og Kether, Chokmah, Binah? Finnes det en forbindelse til de tre logoiske aspekter, tre typer ild, tre primære stråler, de tre kors i astrologien og treenigheten slik den er beskrevet i en lang rekke kulturer? Er det et sammenfall med Gud på tronen? Det vil si Gud som faderen, Gud som sønnen og Gud som Helligånden? Vilje, kjærlighet og intelligens? Liv, kvalitet og tilsynekomst? Se video om de 3 moder bokstaver her.

 

Modul 12  Tetragrammaton

Hva betyr Guds navn, Jehova eller JHVH? Dette Tetragrammaton er i sin essens en beskrivelse av de kabbalistiske verdener og alle de 22 bokstavene. Det beskriver de mange fasetter av Jehova sin manifestasjon. Det er med andre ord ikke en beskrivelse av Gud eller Sol-logos forut for fysisk manifestasjon. JHVH kan settes sammen på bla. 12 forskjellige måter og forbindes med de 12 stjernetegn, de 12 skapende hierarkier beskrevet i teosofien og kabbalaens 12 enkle bokstaver. Som det fremgår i Sefer Yetzira; He formed substance out of chaos and made nonexistence into existence. All that is formed and all that is spoken, one Name and 22 objects in a single body. I denne samlingen får studentene mulighet til å redegjøre for hvor i treet han/hun har sitt fokus og arbeid.

 

Modul 13  Ain Sof Aur

Hva er kabbalistenes Ain Sof Aur? Er det en sammenheng med Solens indre liv? Hva betyr Logos og AUM? Hvordan virker Kosmisk ild, Solild og Friksjonsild, inn i kabbala, i sephirotene, bokstavene, trianglene og pillarene? Hele Livets Tre sies å være et resultat, en konsekvens og gjenspeiling av Ain Sof Aur. Kabbalistene har imidlertid skrevet svært lite om dette tema. Antagelsen er at Ain Sof Aur kan forstås i lys av Sol-logos. Teosofen Alice Bailey har mer enn 400 referanser til dette tema. Ved å studere disse kan vi komme tettere på Ain Sof Aur og dermed få en langt dypere forståelse for Livets Tre, de fire verdener og Tetragrammaton.

 

Modul 14  Kabbala og Tarot

Gruppen på 3+7+12=22 bokstaver sammenfaller med de 22 kortene i Den store Arkana. Mange har spekulert i en mulig tett sammenheng. Det finnes gode argumenter for dette, men også mange kritiske røster som hevder at det ikke finnes sikre historiske bevis. Arbeidet til den franske okkultisten Eliphas Levi, bidro sterkt til studiet av en slik mulig sammenheng. De første Tarot kortene dateres av noen tilbake til 1392, muligens laget til Charles den VI av Frankrike. I denne modulen skal vi presentere flere tilnærminger og diskutere hvilke tegn, planeter, elementer, bokstaver og kort som hører sammen. Opprinnelig var kortene ofte unummerert og rekkefølgen varierte. The Fool var så og si alltid uten tallverdi. Aleister Crowley og Golden Dawn gir imidlertid The Fool verdien 0, Magikeren 1, Høyesteprestinnen 2 og knytter disse til de tre første bokstavene Aleph, Beth, Gimel osv. Dette resulterer blant annet i at enkelte av kortenes mening ikke stemmer overens med bokstavenes mening.

 

 

Eksamen

Diplomoppgave: Studiet avsluttes etter 2. semester med innlevering av diplomoppgave i siste samling. Siktemålet og læringsutbyttet med denne er å støtte studentene i en prosess hvor dybdekunnskaper utvikles. Det er ingen begrensninger i valg av emne, så lenge det faller innenfor pensum. Oppgaven skal være på minimum 15 og maksimum 20 A4 sider, 12 punkts skrift. Diplomoppgaven kan revideres og leveres på nytt hvis den ikke bestås.

Skriftlig eksamen: Det avholdes også en times skriftlig eksamen på skolen i siste samling. Siktemålet med den skriftlige skoleeksamen er å gi studentene og skolen en test på hvor mye kunnskap studentene har tilegnet seg. Spørsmålene er hentet fra alle delemner/moduler. Nettstudenter tar denne over telefon/skype eller webinar. Både diplomoppgaven og den skriftlige eksamen er frivillig men må være bestått for å få vitnemål.

 

 

Betre byrdi du ber kje i bakken enn mannevit mykje. Håvamål.

 

 

Kabbala Livets Tre